Har du rätt till bostadsbidrag? Ta reda på det här! 

har du rätt till bostadsbidrag? Nyhetsbild

Bostadsbidraget kan vara ett välkommet tillskott till hushållskassan, men det finns en del regler som avgör om du är berättigad till bidraget eller inte. Läs vidare för att få reda på om du kan få bostadsbidrag, hur du ansöker om bidraget och hur stort belopp du kan ha rätt till. 

Vilka kan få bostadsbidrag?

Bostadsbidrag, eller bostadstillägg, kan sökas av pensionärer, studenter, unga, ensamstående med barn och barnfamiljer, och är till för att underlätta betalning av boendekostnaderna. För att kunna få bostadsbidrag måste du vara minst 18 år gammal, folkbokförd i Sverige och ha en bostad som är godkänd av Försäkringskassan. Du kan få bidrag oavsett om du själv äger eller hyr din bostad. 

Bostadsbidrag betalas ut till dig som har låga inkomster jämfört med boendekostnaden, men beviljas inte till dig som får någon annan typ av ekonomiskt stöd för ditt boende. Med hjälp av bostadsbidraget kan du få mer pengar över varje månad för att ha råd med andra nödvändiga utgifter såsom mat, bensin, hemförsäkring eller telefon- och internetabonnemang. 

För att kunna få bostadstillägg som pensionär behöver du vara minst 65 år gammal, och det går även att få bidrag för boendekostnader på äldreboenden eller särskilda boenden. Du som är student får inte ha en inkomst som överstiger ett visst belopp för att vara berättigad till bostadsbidrag, och detsamma gäller dig som är ensamstående eller har en partner. 

Så ansöker du om bostadsbidrag

Du kan ansöka om bostadsbidrag på Försäkringskassans hemsida, eller via en blankett som skickas med post. I ansökan måste du uppge din inkomst, information om din bostad samt andra ekonomiska uppgifter som kan påverka din rätt till bidraget. Du behöver också bifoga dokument som bevisar uppgifterna, till exempel ditt hyresavtal, lönespecifikationer och intyg om eventuella andra bidrag du tar emot. 

Storleken på bostadsbidraget är individuell

Eftersom bostadsbidraget baseras på både dina boendekostnader, din inkomst och övriga ekonomiska förhållanden är det individuellt hur mycket du kan få utbetalt per månad. Bostadsbidragets storlek ökar ju högre dina boendekostnader är jämfört med den inkomst du har. För att få en uppfattning om det belopp du kan ha rätt till kan du besöka Försäkringskassans hemsida där det går att räkna ut storleken på bostadsbidraget utifrån just dina uppgifter. Om din ansökan sedan beviljas betalas bostadsbidraget ut till ditt konto den 27:e varje månad, alternativt vardagen innan om datumet infaller på en helgdag. De maxbelopp som beviljas i bostadsbidrag eller bostadstillägg är:

  • 3 400 kronor per månad för barnfamiljer med ett barn
  • 4 200 kronor per månad för barnfamiljer med två barn
  • 5 200 kronor per månad för barnfamiljer med minst tre barn
  • 1 300 kronor per månad för ungdomshushåll
  • 7 290 kronor per månad för ensamstående pensionärer
  • 3 645 kronor per månad för dig som är sambo och pensionär

Kom ihåg att anmäla eventuella förändringar

Om några av dina uppgifter som du angav vid ansökan om bostadsbidraget ändras är det viktigt att du anmäler detta till Försäkringskassan. De kontrollerar nämligen att alla uppgifter stämmer året efter genom uppgifter från Skatteverket. Upptäcks det att du har haft högre inkomster än du angav i din ansökan kommer du att behöva betala tillbaka hela eller delar av bidraget. Har du i stället haft lägre inkomster kan du få en extra utbetalning. För att undvika att behöva betala tillbaka stora summor är det därför bäst att kontinuerligt rapportera eventuella förändringar i din ekonomi till Försäkringskassan. Det behöver du till exempel göra om din inkomst eller dina boendekostnader ändras, eller om någon i familjen flyttar in eller ut från bostaden. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *