Behövs försäkring på äldreboende? Här har du svaret!

Försäkring på äldreboende? Nyhet

I en situation när en äldre släkting flyttar till ett äldreboende gäller det att veta hur man ska göra med personens försäkringar. Läs vidare för att få reda på hur du som är anhörig till någon som ska flytta till ett äldreboende kan agera för att anpassa försäkringarna till den nya boendesituationen. 

Hemförsäkring är ett klokt val

Även om din anhöriga inte kommer att kunna utnyttja alla delar av hemförsäkringen på ett äldreboende, såsom reseskydd eller cykelförsäkring, så är det viktigt att inte välja bort den. En hemförsäkring innehåller till exempel rättsskydd och ansvarsskydd som personer i alla åldrar och boendesituationer kan ha nytta av. Rättsskyddet täcker nämligen eventuella jurist- eller advokatkostnader om din anhöriga hamnar i en tvist. Ansvarsskyddet i hemförsäkringen kan även komma väl till pass om en äldre person råkar orsaka en skada på äldreboendet, eller skadar någon annan av de boende, och krävs på skadestånd.  

Hemförsäkringen kan också skydda vid stöld, men här är det viktigt att ha koll på villkoren. Alla försäkringsbolag ersätter nämligen inte stöld som utförs av personer som har tillgång till nycklar till den försäkrades bostad, i det här fallet äldreboendet. Då behöver man komplettera med en allriskförsäkring. Det kan också vara bra att låsa in värdefulla ägodelar i ett värdeskåp på rummet eller lägenheten för att minska risken för stöld och vara säker på att hemförsäkringen gäller. 

Särskild hemförsäkring med stöldskydd

Ett annat alternativ för att skydda din anhöriga mot stöld är att teckna en hemförsäkring med ett särskilt stöldskydd som har anpassats för de som bor på äldreboende. Då har försäkringsbolagen inget krav på att stölden måste ha begåtts av en person som olovligen har tagit sig in i bostaden. Denna typ av hemförsäkring erbjuds av flera försäkringsbolag. 

Tilläggsförsäkringar behövs sällan

De delar av hemförsäkringen som din anhöriga kan ha behov av ingår i stort sett alltid grundförsäkringen. Därför finns det sällan något behov av tilläggsförsäkringar som man kan välja till mot en högre försäkringspremie. Däremot kan det i vissa fall vara motiverat med en allriskförsäkring, till exempel om din anhöriga har värdefulla smycken eller andra ägodelar med sig till äldreboendet. 

En olycksfallsförsäkring kan i vissa fall vara motiverad

En del olycksfallsförsäkringar upphör när man har uppnått en viss ålder, medan andra gäller hela livet ut. Därför är det viktigt att noga läsa igenom villkoren om din anhöriga har behov av en olycksfallsförsäkring, till exempel vid ökad benägenhet att råka ut för fallskador. Ersättningsbeloppet från en olycksfallsförsäkring kan också minska med stigande ålder, så det är klokt att jämföra flera olika alternativ för att se vilket försäkringsbolag som erbjuder de bästa villkoren. 

Se om din anhöriga uppfyller kraven för en seniorförsäkring

En del försäkringsbolag har också särskilda olycksfallsförsäkringar för seniorer. Det kan vara värt att ta en närmare titt på dem för att se om de är billigare än en traditionell försäkring. Detta gäller särskilt om din anhöriga är medlem i vissa organisationer eller förbund, eftersom medlemskapet kan ge tillgång till riktigt förmånliga priser på just seniorförsäkringar. Några exempel är medlemskap i PRO, Seko och Unionen. De försäkringar som har tecknats som medlem brukar gå över i en fördelaktig seniorförsäkring vid en viss ålder, och då är det ofta värt att behålla dem i stället för att välja en vanlig olycksfallsförsäkring. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *