6 av 10 unga vuxna äger inte hemförsäkring

6 av 10 unga vuxna äger inte hemförsäkring

För många svenskar är det en självklarhet att teckna en hemförsäkring, men bland ungdomar är kunskapen om försäkringens fördelar inte lika stor. Hela två av fem unga vuxna har inte hört talas om hemförsäkringar, vilket är något som Finansinspektionen vill ändra på. 

Dålig kunskap om hemförsäkringar bland unga

Enligt Finansinspektionen har dagens ungdomar stora brister när det gäller kunskaper om hemförsäkringar. Två av fem unga vuxna vet inte vad en hemförsäkring är, i jämförelse med en av fem vuxna. Samtidigt har bara fyra av tio personer under 30 år en hemförsäkring, så en del av de som är medvetna om vad en hemförsäkring är väljer ändå att inte teckna någon försäkring. 

Hemförsäkringen skyddar mot oförutsedda kostnader som många unga inte har utrymme för i sin ekonomi. Därför har Finansinspektionen skickat ut brev till ett stort antal unga vuxna som nyligen har flyttat för att fler ska teckna en hemförsäkring och få ett grundläggande skydd i en mängd olika situationer. 

Risk för höga oförutsedda kostnader för dig som är utan hemförsäkring

Unga vuxna är alltså den grupp som har sämst kännedom om hemförsäkringar, samtidigt som de förmodligen har störst behov av dem. Som ung har man oftast inte lika hög lön som när man blir äldre och mer erfaren i sitt yrke. Många unga har heller inte hunnit spara ihop någon större ekonomisk buffert för oförutsedda händelser. 

Hemförsäkringen är bland annat till för att skydda mot höga kostnader vid skador i bostaden, till exempel vid en brand eller vattenläcka. Utan hemförsäkring riskerar du att behöva stå för hela kostnaden själv vid en skada, vilket i värsta fall kan innebära att du måste betala hundratusentals kronor ur egen ficka. Har du inte själv pengarna finns risken att du skuldsätter dig, vilket inte är någon bra start på vuxenlivet. 

Utan en hemförsäkring kan du inte heller få ersättning för stöld och skadegörelse i bostaden, eller vid stöld, skada eller sjukdom när du är ute och reser. Hemförsäkringen innehåller dessutom rättsskydd och ansvarsskydd som kan ge dig ersättning om du hamnar i en tvist eller om du blir skadeståndsskyldig. Ibland igår även drulleförsäkring, och du kan också välja bland olika tilläggsförsäkringar för ett ännu bättre skydd mot en extra kostnad. 

Det behöver inte kosta så mycket att teckna en hemförsäkring

Att många unga vuxna väljer bort hemförsäkringen beror förmodligen på att de inte är beredda att betala försäkringspremien. Men en hemförsäkring är faktiskt en av de billigaste försäkringarna på marknaden, samtidigt som den ger ett bra grundskydd mot oförutsedda kostnader. Det finns hemförsäkringar som kostar mindre än en hundralapp per månad, vilket är ett lågt pris att betala med tanke på de pengar du kan spara om olyckan är framme. 

Alla hemförsäkringar har inte samma villkor, så det är alltid bra att jämföra olika hemförsäkringar innan du gör ditt val. Ett lågt pris är förstås att föredra, men se också till att försäkringen har den nivå av skydd du behöver och känner dig trygg med. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *